ARCH

Časopis ARCH nahradil pre rok 2021 nový formát v 3 špeciálnych vydaniach. Nový ARCH je tak, ako vždy, médiom, kde sa koncentruje kritický záujem o aktuálne dianie na slovenskej architektonickej, ale aj dizajnérskej scéne. Sledujeme stopy kvality, skúmame princípy jej vzniku, kladieme otázky, ktoré odhaľujú podstatu zmysluplnej kreatívnej práce a odkrývame ľudské príbehy jej tvorcov. O časopis sa po odbornej stránke stará redakčná rada – Lívia Gažová, Jakub Kopec, Peter Jurkovič, Peter Moravčík, Andrej Olah, Katarína Trnovská, Martin Zaiček.

Časopis ARCH bude v roku 2022 vychádzať v 4 špeciálnych vydaniach.

Časopis ARCH® o architektúre a inej kultúre je tradičným periodikom slovenských architektov. Bol založený v roku 1995 a odvtedy vychádzal pravidelne ako mesačník do roku 2020. Arch sa venuje predovšetkým recenziám najnovších stavieb na Slovensku a v okolitom zahraničí, prináša informácie a komentáre k aktuálnemu dianiu na architektonickej scéne i v oblasti ostatnej kultúry. Aktuálnosť v prípade časopisu ARCH znamená publikovať nové stavby ihneď po dokončení.

ARCH je v súčasnosti odborný mienkotvorný časopis, ktorý reprezentuje najnovšie tendencie v architektúre, venuje sa jej vývojovým trendom a aktuálne informuje o udalostiach v architektúre na Slovensku a v okolitých štátoch. Recenzuje najnovšie realizované architektonické diela a významné architektonické súťaže. Časopis prináša odborné recenzie najnovších realizácií architektonických diel postavených na Slovensku a v okolitých krajinách, ktorých autormi sú slovenskí architekti a systematicky reflektuje aktuálne dianie na slovenskej a medzinárodnej architektonickej scéne!

Všetky 4 vydania si môžete objednať tu: PREDPLATNÉ časopis ARCH

obalka cerven
ARCH 3 obálka
Časopis ARCH 02/2021
Časopis ARCH 01/2021