Cena ARCH 2021

Cena ARCH 2023

Milí čitatelia,

s radosťou vám oznamujeme, že poznáme laureáta CENY ARCH 2023. Vyhlásenie laureáta CENY ARCH 2023 sa uskutočnilo včera 22. júna 2023 na slávnostnom večeri za účasti nominovaných architektov v Mirbachovom paláci v kaviarni EMIL.

Laureátom ceny ARCH sa stal Mestský úrad Leopoldov z dielne Architektov zerozero – Irakli Eristaviho, Pavla Šillu a Juraja Červeného. Špeciálnu cenu redakcie ARCH si odniesol Ján Studený za projekt Rodinný dom v Perneku. Oceneným blahoželáme a prajeme mnoho ďalších vydarených a úspešných projektov.

Obhliadka nominovaných diel sa uskutočnila v dňoch 1. 6. 2023 a 2. 6. 2023 za účasti medzinárodnej poroty, ktorá pozostávala z nasledovných členov: Ing. arch Irena Dorotjaková – výkonná redaktorka magazínu ARCH, Ing. arch. Igor Teplan – prezident Spolku architektov Slovenska,  Ing. arch. Benjamín Brádňanský – člen architektonickej kancelárie N/A a víťaz CENY ARCH 2022, Mgr. art. Vít Halada – člen architektonickej kancelárie N/A a víťaz CENY ARCH 2022 a Szabolcs Molnár – predseda poroty a člen architektonickej kancelárie Paradigma Ariadné

Slávnostné vyhlásenie Ceny časopisu ARCH je podujatím, v ktorom sa spája profesionalita architektov, ich tvorby, s nadčasovou kultúrnou hodnotou realizovaných diel. Vďaka kvalite nominovaných prác, prítomnosti zahraničných a medzinárodne renomovaných odborníkov, ako aj vďaka záujmu odbornej i širokej verejnosti sa Cena ARCH zaraďuje medzi najdôležitejšie podujatia svojho druhu na Slovensku.

Súčasťou vyhlásenia Ceny ARCH je aj katalóg nominovaných diel. Reprezentačný katalóg je distribuovaný predovšetkým architektom a investorom. Katalóg zachytáva okrem prehľadu nominovaných diel aj kompletný záznam rokovania poroty, čím získava čitateľskú príťažlivosť. Katalóg patrí medzi tie produkty, ktoré sú dlhodobo čítané a citované.

Zhmotnenou podobou ceny je od roku 2006 umelecký artefakt od akademického sochára Jozefa Hobora, ktorý bol navrhnutý a vyrobený špeciálne na túto príležitosť a stáva sa symbolom súťaže do jej ďalších ročníkov.

Pozrite si minuloročné podujatie

 

Cena ARCH je cenou časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre. Ustanovil ju v roku 1998 zakladateľ časopisu ARCH architekt Martin Mašek v spolupráci so šéfredaktorkou a členmi redakčnej rady s úmyslom vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény. Cena sa udeľuje každoročne architektonickému dielu, ktoré medzinárodná porota (v ktorej sa striedajú renomovaní kritici architektúry z Rakúska, Česka, Slovinska, Maďarska a Slovenska) uzná za najvýraznejší architektonický čin reflektovaný v uplynulom období na stránkach časopisu ARCH.

Záštita primátora hlavného mesta Bratislava – 2023

Laureát Ceny ARCH 2023 - MÚ Leopoldov / zero zero a Špeciálna cena redakcie Rodinný dom v Perneku/ Ján Studený