Prečo inzerovať

Časopis ARCH bude v roku 2022 vychádzať v 4 špeciálnych vydaniach.

Zaraďte ARCH do vašich komunikačných plánov!

Časopis ARCH ponúka priestor na prezentáciu výrobcom a predajcom materiálov a technológií pre architektúru, stavebníctvo a tiež výrobcom a predajcom dizajnérskych produktov a nábytku, ako aj všetkým, ktorí plánujú vo svojej komunikácii osloviť cieľovú skupinu architektov a projektantov.

ARCH má tradíciu!

Časopis vychádza od roku 1995 a v roku 2023 bude vychádzať už jeho 28. ročník. Časopis bol a stále je pre všetkých architektov inšpiratívnym prameňom najnovších inovácií a svetových trendov v architektonickej tvorbe.

ARCH je aktuálny!

Časopis prináša odborné recenzie najnovších realizácií architektonických diel postavených na Slovensku a v okolitých krajinách, ktorých autormi sú slovenskí architekti a systematicky reflektuje aktuálne dianie na slovenskej a medzinárodnej architektonickej scéne!

ARCH je informačný zdroj!

Architekti sa v ňom dozvedia nielen o najnovšom dianí na architektonickej scéne, ale aj o najnovších zaujímavostiach z inej kultúry (literatúra, hudba, divadlo) a tiež aj o novinkách z oblasti materiálov a technológií v pravidelnej rubrike Novinky.

ARCH je architektmi sledovaný!

Architekti vnímajú časopis ARCH ako významný zdroj odborných informácií, pravidelne ho sledujú, odoberajú a kupujú. Cez previazanú distribučnú sieť sa časopis dostáva do rúk prakticky všetkých tvorivých architektov na Slovensku, pričom predplatený ho majú aj niektorí českí architekti. Vychádza v náklade 3.000 kusov.

ARCH je neprehliadnuteľný!

Časopis ARCH je výnimočný, pretože je iný tak po obsahovej, ako aj vizuálnej stránke. Len v ARCH-u sú systematicky publikované odborné recenzie najnovších architektonických diel slovenských architektov, výsledky architektonických súťaží a diskusie na aktuálne témy. Neprehliadnuteľný je aj svojím dizajnom a formátom (230 x 320 mm).

ARCH je vyhlasovateľom prestížneho ocenenia Ceny ARCH!

Časopis ARCH vyhlasuje každoročne laureáta Ceny ARCH, pričom diela do súťaže nominuje medzinárodná redakčná rada a posudzuje odborná medzinárodná porota, zložená z významných architektov, ktorá vo viacúrovňovom výbere hodnotí práce  a rozhoduje o jednom víťazovi. Spomedzi cien za architektúru udeľovaných na domácej scéne je CENA ARCH najnezávislejším ocenením a v tomto zmysle je nastavená ako cena kritikov.