Predĺženie termínu odovzdania návrhov v študentskej súťaži
PREFA GOES CREATIVE

Katedra architektúry SvF STU Bratislava po dohode so spoločnosťou Peikko Slovakia predlžuje termíny odovzdania súťažných návrhov v rámci prvého ročníka súťaže

PREFA GOES CREATIVE

OBČIANSKA STAVBA – KREATIVITA VERSUS PREFABRIKÁCIA

Po veľkom úspechu nultého ročníka sa do súťaže tentokrát môžu zapojiť študenti všetkých vysokých škôl architektúry z Bratislavy a Košíc. Nový termín by mal vyhovovať aj študentom posledného ročníka bakalárskeho a inžinierskeho študijného programu.

Neváhajte sa zapojiť, je to skvelá príležitosť, ako prihlásiť svoju ateliérovú/záverečnú prácu do súťaže. Prihlasovať môžete aj svoje staršie ateliérové práce po aplikácii prefabrikovaného riešenia a splnení všetkých súťažných podmienok.

HARMONOGRAM SÚŤAŽE

Vyhlásenie súťaže, zverejnenie podmienok: september 2022
Úvodná prednáška a prezentácia zadania: /online/ september / október 2022

NOVÉ TERMÍNY ODOVZDANIA súťažných návrhov:
28. apríl 2023 do 18 : 00 elektronicky
5. máj 10:00 – 14 : 00 fyzicky/poštou tajomníkovi súťaže Ing. Robert Provazník, 19.p, Katedra architektúry STU, Bratislava alebo osobne do Podateľne na meno tajomníka

Zasadnutie poroty: 12. máj 2023
Vyhlásenie výsledkov a výstava všetkých prác: jún 2023
Prezentácia súťažných podmienok na www.prefagoescreative.sk

FINANĆNÉ ODMENY pre víťazné práce:

1. cena: 2000 €
2. cena: 1200 €
3. cena: 800 €

Aktuálne informácie nájdete na stránke http://prefagoescreative.sk/

PARTNERI súťaže:

Stavebná fakulta STU v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu STU
VŠVU / AFAD
Technická univerzita v Košiciach
SKGBC – Slovak Green Building Council
Slovenská komora stavebných inžinierov
Slovenská komora architektov

MEDIÁLNI PARTNERI súťaže:

ASB.sk
Časopis ARCH
Archinfo portál – architektúra, architekti, diela
YIM.BA – Yes In My Bratislava